Kontaktni podatki

IB-TECHNO d.o.o.
Vojkova 65
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 01-589-77-10

Fax.: 01-589-77-39

E-mail: ib-techno@ib-techno.si